lose your soul

Vem visste att allt jag behövde var att klockan ett på natten dansa under stjärnorna till superhög elektronisk musik (invirade i filtar på grund av kylan)? Känslan av att inte behöva någon eller något annat än några vänner, en solnedgång över havet, och senare tvåhundratusen stjärnor som stillsamt, och utan att döma, vakade över våra samtal.Eskapism:

"Verklighetsflykt eller dagdrömmeri. Man skyddar sig från den obehagliga verkligheten genom att tränga bort den under en längre eller kortare period. Eskapismen kan fungera som en viloplats för en trasig själ och kan ge hopp inför framtiden. Börjar en människa föredra fantasin framför verkligheten riskerar det att vara destruktivt."

Fångade fragment | |
Upp